ข่าวโครงการสาทรโมเดล(30 ต.ค.58)


      Brainstorming: วันที่ 30 ตุลาคม 2558 โครงการ WBCSD Sustainable Mobility Planning 2.0 นำโดยศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารร่วมหารือในเรื่อง ปัญหาการจัดการสภาพจราจรบนท้องถนนกับองค์กรต่างๆที่ตั้งอยู่บนถนนสาทรกว่า 70 บริษัท ซึ่งการหารือครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทางทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมสมองจากทุกบริษัท เพื่อหาแนวทางที่ยั่งยืนในการสร้างสรรค์การขนส่งในพื้นที่สาทร

ข่าวยอดนิยม
67 องค์กรร่วมเดินหน้าแก้ปัญหาการจราจรบนถนนสาทร

67 องค์กรร่วมเดินหน้าแก้ปัญหาการจราจรบนถนนสาทร

Read More...

งานแถลงข่าวโครงการสาทรโมเดล

งานแถลงข่าวโครงการสาทรโมเดล

Read More...