ข่าวโครงการสาทรโมเดล(3 มี.ค.58)


67 องค์กรร่วมเดินหน้าแก้ปัญหาการจราจรบนถนนสาทร

67 องค์กรร่วมเดินหน้าแก้ปัญหาการจราจรบนถนนสารทร โครงการสาทรโมเดลได้มีการศึกษาทดลองดำเนินงาน โดยใช้มาตรการแก้ไขปัญหาการจราจรอัจฉริยะบนถนนสาทรและบริเวณโดยรอบ เช่น การริเริ่มรถบัสรับส่ง (Shuttle Bus) ที่โรงเรียนกรุงเทพ คริสเตียนวิทยาลัย รวมถึงมาตรการจอดแล้วจร (Park & Ride) ในหลายสถานที่ และมาตรการควบคุมจัดการจราจร (Traffic Flow Management) บนถนนสาทร  ทั้งนี้ การทดลองดำเนินงานดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับเชิงบวกจากผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการวางพื้นฐานบริการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้สัญจรบนท้องถนน

ทั้งนี้ โครงการสาทร โมเดล โดยสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาจราจรอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ถนนสาทรเท่านั้นแต่ยังคงพยายามให้โครงการบนถนนสาทรเป็นโครงการต้นแบบสำหรับพื้นที่อื่นๆ เพื่อความสุขและรอยิ้มของผู้คนในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
ข่าวยอดนิยม
งานแถลงข่าวโครงการสาทรโมเดล

งานแถลงข่าวโครงการสาทรโมเดล

Read More...

งานแถลงข่าว ผลสำเร็จการทดลองเชิงสังคมครั้งที่ 3 ของโครงการสาทรโมเดล

งานแถลงข่าว ผลสำเร็จการทดลองเชิงสังคมครั้งที่ 3 ของโครงการสาทรโมเดล

Read More...